Necessites serveis per a particulars? Fes clic aquí

Coneix a fons la missió, la visió i els valors d'Atenzia

Missió

Liderar la definició del concepte “benestar” oferint el millor servei professional d’assistència a les persones que requereixen suport, tècnic i humà, per a mantindre una vida independent i activa. A través d’un model d’Atenció centrada en la persona, preventiu, predictiu, integral i ubic, oferim serveis que permeten a les persones vulnerables romandre en el seu entorn habitual, ampliar la seua autonomia més enllà del seu propi domicili i millorar la seua qualitat de vida, a través de programes de prevenció, seguiment i intervenció sociosanitària, proporcionant tranquil·litat i seguretat als usuaris i al seu entorn. Un model d’atenció Evolutiva que s’adapta a les necessitats canviants de l’usuari. Aquests serveis es basen en el coneixement de professionals experts i en l’ús de tecnologies avançades per afrontar necessitats socials com les derivades de l’envelliment, la dependència, la violència de gènere, etc.

Visió

Atenzia vol ser empresa de referència i pionera en el desenvolupament de serveis d’atenció a les persones per a maximitzar la seua percepció de benestar a través de la Innovació tecnològica i la innovació social. Atenzia entén que, en un futur immediat, aquesta atenció s’ha de poder rebre tant a la llar com fora de la llar, oferint l’usuari suport real en qualsevol lloc i en qualsevol moment per facilitar-li una autèntica vida activa i independent.

Valors

Des dels nostres inicis, com a empresa dedicada a l’atenció a les persones, hem generat una cultura empresarial basada en valors com:

  • El compromís,
  • la perseverança,
  • la integritat,
  • l’amabilitat i
  • l’esperit innovador.

Valors que han de complir els nostres empleats, les nostres empleades, a més dels nostres proveïdors, i que intentem transmetre a la societat